บริการของ 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เสรี การ์ด แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด

 

บริการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
การอารักขา บุคคลสำคัญ
บริการตรวจสอบประวัติบุคคล
และพนักงาน
บริการตรวจสอบและพัฒนา ยกระดับมาตรฐาน
การรักษาความปลอดภัย