เมื่อวันที่1 กันยายน 2563 ครบรอบ 9 ปี

บริษัทรักษาความปลอดภัย เสรี การ์ด แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด         

  ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมทำบุญถวายปัจจัยและสังฆทาน               

ที่วัดต้นเกว๋น เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม “ร่วมสร้างห้องน้ำ”

 

 

 

สนับสนุนเสื้อกีฬาสีให้กับคณะครู 

และสนับสนุนเงินรางวัลนักกีฬา

โรงเรียนบ้านนาโก ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

สนับสนุนเสื้อกีฬาให้กับ 

กลุ่มแม่บ้านกุดน้ำใส

ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ช่วยเหลืองานศพของครอบครัวพนักงาน 

 

ถวายรูปเหมือนพระครูบาศรีวิชัย

บ้านกุดน้ำใส  ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น

 

ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนงานสัมนา “บริหารงานและพัฒนางาน รักษาความปลอดภัยสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 9”