ผลงาน ปัจจุบัน

บริษัท รักษาความปลอดภัย เสรี การ์ด แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด

 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ตลาดรถยนต์ลานนา
โกดังเก็บของร้านดีสยาม ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น (Carp Cafe)
สวีท เรสซิเดนท์ MALADA MEARIM
MALADA GRAND COULEE MALADA HOME and RESORT
บริษัท เนเชอรัลเบฟ จำกัด (จ.ลำพูน) สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง 
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร MOUNTAIN WILL CONDOMINIUM
THE PRIME HORIZON  ภูวนนท์ เพลส
Liv@Nimman  บริษัท รวมไม้ จำกัด
บริษัท โอเค ฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัด บจก. เมืองไทยประกันชีวิต  (มหาชน)     สาขาลำพูน
 นำแสงจักรกล  (จ.ขอนแก่น)  นำแสงจักรกล  (จ.เชียงใหม่)
บริษัท โอเค อินเตอร์เพรซ จำกัด บริษัท สยามอกรีโฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด
บริษัท วี.อาร์.พี. แอดวานซ์ จำกัด       (อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ) บริษัท สยามคาร์เรนท์ จำกัด (จ.ลำพูน) 
บจก.ไทยวอเตอร์พลัส ดีเวลลอปเม้นท์ บริษัท เซ็นออพติกส์ จำกัด
สปาคลีน  โรงแรม โคโคเทล เชียงใหม่ นิมมาน
บริษัท เอส แอนด์ เจ โปรดักท์ จำกัด บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด(สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่