ผลงาน ปัจจุบัน

บริษัท รักษาความปลอดภัย เสรี การ์ด แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด

 

บริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด(จ.ขอนแก่น) ตลาดรถยนต์ลานนา
โกดังเก็บของร้านดีสยาม บริษัท เกียร์ซาวก้าว จำกัด(โครงการต่อเติมเวียงบัว แมนชั่น)
สวีท เรสซิเดนท์ บ้านสวน (บจก.พรีเมี่ยมฟูดส์)
บริษัท ลีดีไซน์ จำกัด บ้านแย้มสุนทร
บริษัท เนเชอรัลเบฟ จำกัด (จ.ลำพูน) MALADA HOME and RESORT
ช้างเผือกบูติคเฮ้าส์ หอพักอินเตอร์เพลส 
อภิญญาคอร์ท บริษัท ฟู๋เซิง จำกัด
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  ภูวนนท์ เพลส
MOUNTAIN WILL CONDOMINIUM มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   (วิทยาเขตเชียงใหม่)
วัวลายซอย 5 อพาร์ตเมนต์ โรงแรมมารายา แอนด์ รีสอร์ท
บจ.ทาร์เก็ท แอกริคัลเจอร์ โกดังให้เช่า เรดดี้ฟอร์เร้นท์
โครงการล้านนาไพ์เนอรี่โฮม สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง 
บริษัท โอเค อินเตอร์เพรซ จำกัด บริษัท โอเค ฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัด
 นำแสงจักรกล  (จ.ขอนแก่น) บริษัท สยามอกรีโฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด
    บริษัท สยามคาร์เรนท์ จำกัด          (อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ) บริษัท สยามคาร์เรนท์ จำกัด (จ.ลำพูน) 
    บริษัท สยามคาร์เรนท์ จำกัด          (อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ )  โครงการก่อสร้างของ บริษัท รวมไม้ จำกัด
บริษัท สวิส ไทย วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด  ดิเอ็มบาสซี่เฮ้าส์คอนโดมิเนียม