ผลงาน ปัจจุบัน

บริษัท รักษาความปลอดภัย เสรี การ์ด แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด

 

บริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด(จ.ขอนแก่น) ตลาดรถยนต์ลานนา
โกดังเก็บของร้านดีสยาม ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น (Carp Cafe)
สวีท เรสซิเดนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
MALADA GRAND COULEE MALADA HOME and RESORT
บริษัท เนเชอรัลเบฟ จำกัด (จ.ลำพูน) หอพักอินเตอร์เพลส 
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร MOUNTAIN WILL CONDOMINIUM
THE PRIME HORIZON  ภูวนนท์ เพลส
Liv@Nimman  บริษัท รวมไม้ จำกัด
บริษัท โอเค ฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัด บจก. เมืองไทยประกันชีวิต  (มหาชน)     สาขาลำพูน
โครงการล้านนาไพ์เนอรี่โฮม สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง 
บริษัท โอเค อินเตอร์เพรซ จำกัด บริษัท สยามอกรีโฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด
 นำแสงจักรกล  (จ.ขอนแก่น)  นำแสงจักรกล  (จ.เชียงใหม่)
บริษัท วี.อาร์.พี. แอดวานซ์ จำกัด       (อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ) บริษัท สยามคาร์เรนท์ จำกัด (จ.ลำพูน) 
บจก.ไทยวอเตอร์พลัส ดีเวลลอปเม้นท์ บริษัท เซ็นออพติกส์ จำกัด
บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด(สถานที่ก่อสร้าง อาคารรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  โรงแรม โคโคเทล เชียงใหม่ นิมมาน
บริษัท เอส แอนด์ เจ โปรดักท์ จำกัด บริษัท เยลโล่ อินคิวเบเตอร์ จำกัด