1. อัตราค่าบริการรักษาความปลอดภัยแบบไม่มีวิทยุสื่อสาร ดาวน์โหลด์ใบเสนอราคาคลิก! ใบเสนอราคา
  2. อัตราค่าบริการรักษาความปลอดภัยแบบ มีวิทยุสื่อสาร  ดาวน์โหลด์ใบเสนอราคาคลิก! 
  3. อัตราค่าบริการรักษาความปลอดภัยแบบ มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยครบชุด  ดาวน์โหลด์ใบเสนอราคาคลิก! 
  4. อัตราค่าบริการรักษาความปลอดภัยแบบ งาน EVENT, งานจ๊อบชั่วคราว ดาวน์โหลด์ใบเสนอราคาคลิก!