บริการรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

นโยบาย

นโยบายของ บริษัท เสรี การ์ด แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด

บริษัท มุ่งมั่นนำองค์กรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านระบบรักษาความปลอดภัยของประเทศด้วยคุณภาพ ทั้งทางด้านบริการ และจริยธรรม รวมถึงการพัฒนาบุคคลากร และพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  เพื่อให้ SERI GURAD & CLEANING  อยู่คู่กับลูกค้าตลอดไปอย่างมีประสิทธิภาพ