บริการรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

บริการของเรา บริษัท รักษาความปลอดภัย เสรี การ์ด แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด

รปภ/ยาม/ดูแลสถานที่

บริการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินและอาคารสถานที่

อารักขา VIP

บริการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ การอารักขา บุคคลสำคัญ

สืบ/สายลับ

บริการตรวจสอบประวัติบุคคล และพนักงาน

ตรวจสอบ

บริการตรวจสอบและพัฒนา ยกระดับมาตรฐาน การรักษาความปลอดภัย

รักษาความปลอดภัย และ ความสะอาด

SERI GUARD

บริการแบบครบวงจรของเรา บริการรับทำความสะอาด จัดหาแม่บ้านเพื่อทำความสะอาด มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนผ่านการอบรมในระดับอาชีพและปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานระดับสากล