บริการรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

ประวัติของ บริษัท

ประวัติของ บริษัท เสรี การ์ด แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด

 

SERI GURAD & CLEANING  ได้จดทะเบียน ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์ เป็นนิติบุคคลบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 ทะเบียนเลขที่ 0505554005387 เกิดขึ้นจากการรวมพลังของกลุ่มบุคคล  จากสายงานของทหาร  ตำรวจ และพลเรือน ที่มีความชำนาญ ด้านการรักษาความปลอดภัย ทั้งต่อทรัพย์และคุ้มครองความปลอดภัยบุคคล จึงร่วมมือกัน จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวิชาความรู้และ ประสบการณ์จากการทำงานมาประยุกต์ เพื่อรับใช้ประชาชน นักธุรกิจ รวมทั้งสถานประกอบการ หน่วยงานราชการ  และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง

SERI GURAD & CLEANING  จึงได้จัดตั้งบริษัทเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยขึ้นมา เพื่อดูแลประชาชน สถานประกอบการ ทรัพย์สิน จากภัยอันตรายต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดความสูญเสีย ต่อทรัพย์สินและต่อชีวิต

SERI GURAD & CLEANING   มีประสบการณ์มีความชำนาญด้วยมาตรการการป้องกันภัย การสอดส่องดูแล การสังเกตการณ์ และรวมไปถึงการระงับเหตุ ที่ไม่เหมือนบริษัทอื่นๆ เราจะใช้ยุทธวิธีในการป้องปรามลาดตระเวน ในวิชาที่เราเรียนรู้มาจากหลักสูตร และจากประสบการณ์ในการรับราชการ SERI GURAD & CLEANING จึงขอสัญญา ด้วยเกียรติว่าจะดูแล รับใช้ผู้ว่าจ้างให้ดีที่สุดดุจครอบครัวของเราเอง