บริการรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

กิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท

เมื่อวันที่1 กันยายน 2563 ครบรอบ 9 ปี

บริษัทรักษาความปลอดภัย เสรี การ์ด แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด

  ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมทำบุญถวายปัจจัยและสังฆทาน 

ที่วัดต้นเกว๋น เชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม “ร่วมสร้างห้องน้ำ”

 

สนับสนุนเสื้อกีฬาสีให้กับคณะครู 

และสนับสนุนเงินรางวัลนักกีฬา

โรงเรียนบ้านนาโก ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

สนับสนุนเสื้อกีฬาให้กับ 

กลุ่มแม่บ้านกุดน้ำใส

ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่นช่วยเหลืองานศพของครอบครัวพนักงาน 

 


บ้านกุดน้ำใส  ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น

ถวายรูปเหมือนพระครูบาศรีวิชัย


ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนงานสัมนา “บริหารงานและพัฒนางาน รักษาความปลอดภัยสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 9”