บริการรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

สมัครงาน

รับสมัคร รปภ. ชาย , หญิง จำนวนมาก

 • เพศชาย-หญิง
 • อายุระหว่าง 22 – 55 ปี
 • ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน
 • ค่าแรงวันละ 400-480 บาท
 • มีเบี้ยขยันเดือนละ 500 บาท (กรณีที่ไม่ขาดงาน ไม่ลา และไม่มาสาย)
 • ค่าแรงออกทุกวันที่ 15 ของเดือน
 • มีเงินเบิกทุกวันที่ 25 , 5 ของเดือน
 • มีประกันสังคม
 • จัดหาที่พักใกล้ที่ทำงานให้
 • มีเงินช่วยเหลือกรณี พ่อ แม่ ลูก ภรรยา ของพนักงานเสียชีวิต
 • ปรับเพิ่มค่าแรงตามความสามารถ หรือผ่านทดลองงาน

        สนใจติดต่อที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
        โทร. 053-328859, 088-2584962