บริการรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

เครื่องแบบ

เครื่องแบบ UNIFORM

SERI GUARD & CLEANING ให้ความสำคัญต่อสถานที่ และลักษณะของหน่วยงานแต่ละประเภทของลูกค้า จึงได้กำหนดรูปแบบของเครื่องแต่งกายไว้ 2 แบบ ดังนี้

1.หัวหน้าชุด/สายตรวจชุดซาฟารีสีดำ สำหรับระดับหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยปักเครื่องหมายของบริษัทฯตรงอกซ้ายเหนือกระเป๋า หมวกแก๊ปสีดำปักเครื่องหมายของบริษัท

ด้านหน้าของหมวกรองเท้าคัทชูสีดำ

2.พนักงาน รปภ. เสื้อแขนยาวสีขาว กางเกงสีดำ เนคไทสีดำ รองเท้าคัทชูสีดำ

หมวกแก๊ปสีดำ สายนกหวีดดำ