บริการรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

ฟอร์มขอใบเสนอราคา เสรี การ์ด

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อการเสนอราคาที่ชัดเจน

  ชื่อหน่วยงาน**

  ที่อยู่หน่วยงาน (กรุณาระบุอำเภอและจังหวัดให้ชัดเจน)**

  ชื่อผู้ติดต่อ**

  อีเมล์ของคุณ**

  หัวข้อ

  เบอร์โทรของคุณ**

  ลักษณะงาน

  จำนวน หัวหน้าชุด ที่ต้องการจ้าง (คน)

  จำนวน รปภ ที่ต้องการจ้าง (คน)

  ช่วงเวลาการทำงานของ รปภ.

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. อัตราค่าบริการรักษาความปลอดภัย ดาวน์โหลด์ใบเสนอราคาคลิก! ใบเสนอราคา
  2. อัตราค่าบริการรักษาความปลอดภัยแบบ มีวิทยุสื่อสาร  ดาวน์โหลด์ใบเสนอราคาคลิก! ใบเสนอราคา
  3. อัตราค่าบริการรักษาความปลอดภัยแบบ อุปกรณ์ครบชุด  ดาวน์โหลด์ใบเสนอราคาคลิก! ใบเสนอราคา
  4. อัตราค่าบริการรักษาความปลอดภัยแบบ งานEVENT ,งานจ๊อบชั่วคราว ดาวน์โหลด์ใบเสนอราคาคลิก! ใบเสนอราคา

  345/75 Mae Hia, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

  053-328859, 088-2584962